A szentté avatásról

A szenttéavatási eljárások során a jelölteket többféle megnevezéssel illetjük. A vizsgálat megkezdését elrendelő püspöki határozat a férfi jelöltet már Isten Szolgájának, a női jelöltet pedig Isten Szolgálójának nevezi. Amikor a pápa elismeri a jelölt életszentségét vagy vértanúságát, Isten Tiszteletreméltó Szolgájáról (Szolgálójáról) beszél. A Tiszteletreméltó cím használata egészen a boldoggá avatásig tart. A Boldogokat a kanonizációt követően nevezhetjük Szenteknek, miután a pápa elrendelte a szentek névjegyzékébe történő felvételüket. A szenttéavatási vizsgálatot csak a jelölt halálát követő öt év elmúltával indíthatja el az adott helyen egyházkormányzati illetékességgel rendelkező főpásztor. E szabály alól kizárólag a pápa adhat felmentést. Az eljárás elindításának szigorú feltétele: a jelölt életszentségéről vagy vértanúságáról való meggyőződés az őt személyesen vagy hírből ismerő hívek minél szélesebb körében.

Tovább

Kaszap István élete

Kaszap István 1916. március 25-én született Székesfehérvárott. A család öt gyermeke közül Pista harmadik. Atyja postaellenőr. Szerény ember, aki naponta sok időt fordít imára. Gyermekeit már kiskoruktól Isten szeretetére, bensőséges vallásosságra nevelte. Az édesanya jólelkű, gondos, szorgos háziasszony, akivel a gyermekek együtt végzik az esti imákat. Elkísérik szüleiket a templomba, és a vasárnapi szentmisén a szószék közelében állnak. Pista 9 éves korában járult első áldozáshoz. Kisgyemekkora óta pap szeretett volna lenni.

Tovább

Egy diák, aki hitt abban, hogy nagyobbra született

Kaszap István meg sem érte 20. születésnapját, mégis tudta, hol a helye a világban, mit szeretne elérni, és ezt milyen eszközökkel tegye. Nem sodródott a világgal, hanem erős akarattal és önmagát tudatosan formálva élt teljes életet, amely minden fiatal számára példakép lehet.

Tovább

Korabeli beszámoló Kaszap István életéről

KASZAP ISTVÁN

Gyakran megfigyelhetjük, hogy nagy emberekről szóló beszámolók egyre színesednek az idő múlásával. Egy, egyébként kiváló, de csak kiváló ember, olykor hőssé magasztosul. De így volt ez Kaszap Istvánnal is? Vajon amikor meghalt, már akkor is rendkívülinek látták őt azok a jezsuiták, akik vele együtt éltek? A jezsuita benső tudósító, a Provinciánk Hírei egyik korabeli száma így számol be a fiatalon elhunyt novícius életéről és haláláról.

Tovább